Psychosociale Therapie

Met Open Hart

Lavendelveld
Ouder en Kind

Opvoedingsvragen

Aanleiding
Het opvoeden van je kind is een mooie en intensieve taak in je leven. Soms loopt het in de opvoeding echter niet zoals je als ouder graag zou willen. Het kan zijn dat je twijfelt over hoe je het best kunt omgaan met bepaalde gedragingen van je kind of je verschilt hierover van mening met je partner. Misschien reageer je op je kind op een manier die je in je hart niet wilt. Of je hebt het gevoel dat je kind niet lekker in zijn vel zit en dit raakt je als ouder. Je kunt je hierdoor machteloos en onzeker gaan voelen. Dit heeft invloed op het contact met je kind. Soms lijk je met elkaar in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Dan kan opvoedingsondersteuning helpend zijn en ben je welkom in mijn praktijk.

Ik ben gespecialiseerd in opvoedingsvragen die horen bij de baby-, peuter- en kleuterfase, zoals:

  • Je baby huilt veel en is moeilijk te troosten zonder dat dit een medische oorzaak heeft.
  • Je kind slaapt moeizaam in en door of komt steeds zijn bed uit.
  • Je peuter reageert regelmatig driftig of luistert slecht.
  • Je kind wil niet eten of is erg kieskeurig.
  • Je kind weigert om op het potje of toilet te gaan, terwijl de start op de basisschool nadert.

Deze opsomming is niet volledig. Mogelijk staat je vraag hier niet bij. Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. »

1/3

Visie en werkwijze
Uitgangspunt bij mijn werk is dat zowel ouders als kinderen verlangen naar prettig en liefdevol contact met elkaar, met ruimte en respect voor ieders eigenheid en ontwikkeling. Tevens ga ik er van uit dat ieder mens (zowel kind als ouder) diep in zijn hart weet wat goed voor hem is en dus zelf ook de oplossing weet voor vragen waarvoor hij zich gesteld ziet.

Soms ben je in geval van een opvoedingsvraag als ouder(s) zo op zoek naar oorzaken en oplossingen, dat je daar min of meer in verstrikt raakt en de uitweg niet meer ziet. Je hebt voor je gevoel alles geprobeerd en ook vanuit je omgeving krijg je goedbedoelde adviezen. Dit heeft echter niet tot de gewenste verandering geleid. Dan kan het helpend zijn om er van wat meer afstand naar te kijken. Ik kijk graag met je mee. Samen gaan we op zoek naar een benadering die wel werkt. We kijken naar wat je kind in deze levensfase nodig heeft voor zijn ontwikkeling en waar het behoefte aan heeft. Je krijgt weer oog voor wat wel goed gaat, voor de positieve kanten van je kind en van jezelf. Zo kom je vaak tot een nieuwe aanpak die je eerst niet zag.

In mijn praktijk geef ik opvoedingsondersteuning. Dit is kortdurende opvoedhulp bij relatief milde problematiek. Soms is één gesprek voldoende, soms zijn er meerdere gesprekken nodig. Is er sprake van intensievere opvoedproblemen dan denk ik met je mee waar je het beste terecht kunt. Mijn begeleiding bestaat uit gesprekken (in de vorm van voorlichting, advies en ondersteuning) met één of beide ouders in de praktijk. In overleg kan ik ook bij je thuis komen om een indruk te krijgen hoe de opvoeding in het dagelijks leven verloopt.»

2/3
2/3

In de gesprekken bied ik je ook ruimte voor jouw verhaal en emoties. Soms kan namelijk door het gedrag van je kind jouw eigen onverwerkte pijn naar boven komen. Om hier aan te werken is dan een vervolg in de vorm van individuele therapeutische sessies mogelijk. Zie therapie voor meer informatie. Tevens ben ik Kindertolk (PresentChild Methode®) en gecertificeerd Happiest Baby Coach.«


Alles wat je aandacht geeft, groeit.

Aristoteles

3/3